مدارک مورد نیاز ویزا دبیمدارک مورد نیاز ویزا آلمانمدارک مورد نیاز ویزا ایتالیامدارک مورد نیاز ویزا فرانسهمدارک مورد نیاز ویزا آفریقا
مدارک مورد نیاز ویزا برزيلمدارک مورد نیاز ویزا تایلندمدارک مورد نیاز ویزا هند مدارک مورد نیاز ویزا سنگاپور مدارک مورد نیاز ویزا یونان
مدارک مورد نیاز ویزا اسپانیامدارک مورد نیاز ویزا ازبکستانمدارک مورد نیاز ویزا اتریش مدارک مورد نیاز ویزا گرجستان
مدارک مورد نیاز ویزا آذربایجانمدارک مورد نیاز ویزا قرقیزستانمدارک مورد نیاز ویزا تایلندمدارک مورد نیاز ویزا قزاقستان

تکمیل مدارک مورد نیاز جهت درخواست ثبت نام تورهای اروپایی بر طبق چک لیست سفارت مربوطه:

مدارک شغلی

برای دانشجویان و اعضای هیئت علمی دانشگاه ها

کارت بین المللی دانشجویی، گواهی اشتغال به تحصیل، اصل حکم استخدامی و آخرین فیش حقوقی

برای دانش آموزانگواهی اشتغال به تحصیل یا کارت دانش آموزی

برای صاحبان شرکت های خصوصی(مدیر عامل، عضو هیئت مدیره...)اصل روزنامه رسمی تاسیس شرکت و اصل روزنامه آخرین تغییرات شرکت، گواهی اشتغال به کار با ذکر سمت و سابقه کار و مشخصات فردی ( نام و شماره پاسپورت...) تاریخ شروع به کار همراه با تائیدیه روی سربرگ شرکت ( با توجه به نوع سفارت ترجیحاً به زبان لاتین)

برای کارمندان شرکت های خصوصیکپی از روزنامه رسمی تاسیس شرکت و روزنامه آخرین تغییرات شرکت،گواهی اشتغال به کار با ذکر سمت، سابقه کار ، حقوق و مزایا و مشخصات فردی ( نام و شماره پاسپورت...) تاریخ شروع به کار،میزان حقوق، تاریخ شروع و اتمام مرخصی ( با توجه به نوع سفارت ترجیحاً به زبان لاتین) لیست بیمه از اداره تامین اجتماعی(سابقه بیمه 1 سال قبل از سفر)

برای کارمندان بخش دولتیآخرین حکم کارگزینی/ آخرین فیش حقوقی

برای بازنشستگانآخرین حکم بازنشستگی/آخرین فیش حقوقی

برای کسبهاصل جواز کسب/ اصل کارت بازرگانی

برای پزشکاناصل پروانه مطب/ اصل کارت نظام پزشکی

برای مهندساناصل پروانه مهندسی/ اصل کارت نظام مهندسی

برای ساختمان سازاناصل گواهی ساختمان/اصل قراردادهای کاری/ اصل پایان کار ساختمان

برای وکلااصل پروانه وکالت/ اصل کارت وکالت

برای کسانی که منبع درآمدشان از طرق مختلف تامین می گردد ارائه مدرک جهت اعلام منبع درآمدشان الزامی می باشد.مانند ارائه اجاره نامه و یا داشتن سپرده بلند مدت و حسابی که سود سپرده بلند مدت ایشان به آن واریز می گردد ( حداقل زمان افتتاح حساب بلند مدت می بایست 3 ماه قبل از تاریخ سفر مسافر باشد)توضیح اینکه : کلیه مدارک جهت ارائه به سفارت خانه های ایتالیا، پرتغال، یونان، لهستان، اسپانیا می بایست ترجمه گردد.