میدان امیر تیمور تاشکند

میدان امیر تیمور

میدان امیر تیمور در مرکز شهر تاشکند واقع شده است . این میدان در ۱۸۸۲ (در محل تقاطع دو خیابان مسکو و کافمن) به عنوان پارک مرکزی شهر تاشکند، ساخته شد و “کنستانتین”‌، نام گرفت. بنای یادبود وسط میدان امیر تیمور، بارها عوض شد، تا اینکه در ۱۹۹۳، تندیس امیر تیمور، فرمانده قرون وسطایی سوار بر اسب در آنجا قرار گرفت. تقریبا همه ساختمان های دور میدان امیر تیمور در تاشکند، ارزش تاریخی دارند