خدمات ویزا + اقامت اروپا

خدمات ویزا + اقامت اروپا (آذر ،دی،بهمن97)

مدارک لازم

مدارک چک: اصل گذرنا مه با حد اقل 7 ماه اعتبار، اصل شناسنامه  کارت ملی  – مدارک شغلی : مجوز کسب و کار یا کارت بازرگانی ، پروانه پزشکی،پروانه وکالت، گواهی اشتغال به کار،حکم بازنشستگی، روزنامه رسمی-روزنامه شرکت برای صاحبان شرکت، لیست بیمه--- مدارک مالی : پرینت 3 ماهه لاتین، تمکن مالی– ارائه  سند ملکی در صورت وجود--- سه قطعه عکس 3.5*4.5 توضیحات : حضور تمامی مسافرین جهت انگشت نگاری و مصاحبه الزامی است،کلیه مدارک ترجمه به زبان انگلیسی+ مهر دادگستری ،ضمانت نامه بازگشت به مبلغ 50 میلیون تومان به بالا( این مورد وابسته به شرایط مسافر تغییر خواهد کرد).
مدارک مجارستان: کلیه مدارک ترجمه به زبان انگلیسی ، شنا سنامه باید ممهور به مهر دادگستری باشد، در مدارک مالی ، پرینت 6 ماهه حساب،تمکن مالی و ارائه سند ملکی در صورت وجود.
مدارک اسپانیا: برای اقدام از سفارت اسپانیا کلیه مدارک باید به اسپانیایی ترجمه شوند، در مدارک مالی گردش 6 ماهه حساب به همراه تمکن
مدارک یونان: ترجمه تما می مدارک به زبان انگلیسی  و ممهور به مهر دادگستری با شد در مدارک مالی گردش 3 ماهه حساب
ارتباط با آنامهرپرواز