• اسکن رنگی پاسپورت با حداقل 8 ماه اعتبار
  • یک قطعه عکس رنگی زمینه سفید
مدارک لازم برای ویزای گرجستان