• اصل پاسپورت با حداقل 6 ماه و 10 روز اعتبار از زمان سفر
  • 1 قطعه عکس 4×3 رنگي زمينه سفيد
  • کپی صفحه اول شناسنامه
  • کپی کارت ملی
مدارک لازم برای ویزای تایلند