• اصل پاسپورت
  • 2 قطعه عکس 4*3 رنگی زمینه سفید
  • تکمیل اطلاعات فردی
مدارک لازم برای ویزای تاجیکستان