• اصل پاسپورت
  • 2 قطعه عکس 4×3 رنگي زمينه سفيد
  • گواهی اشتغال به کار (در صورت موجود بودن)

  ویزای توریستی به همراه اقامت هتل می باشد

مدارک لازم برای ویزای ازبکستان