مدارک لازم جهت اخذ ویزای توریستی ازبکستان

مدارک لازم جهت اخذ ویزای توریستی ازبکستان:
اصل و کپی پاسپورت با حداقل 6 ماه اعتبار
2 قطعه عکس 3*4 رنگی زمینه سفید
داشتن دعوتنامه معتبر که توسط آژانس آنامهرپرواز تهیه می شود.
تکمیل فرم درخواست ویزا و اطلاعات مسافر به صورت کامل توسط آژانس آژانس آنامهرپروازانجام خواهد شد.
ویزای ازبکستان