• اصل پاسپورت فعلی و پاسپورتهای قدیمی + کپی از تمام ویزاهای شنگن
  • سه قطعه عکس 4 * 3 زمینه روشن جدید
  • اصل و ترجمه شناسنامه
  • گردش حساب سه ماه اخیر + برگه تمکن بین الملل به زبان انگلیسی
  • اصل و ترجمه سند ملکی به نام فرد متقاضی

مدارک شغلی مدیران شرکتها

  • اصل و ترجمه اساسنامه و روزنامه رسمی شرکت
  • اصل و ترجمه تسویه مالیات
  • لیست بیمه ی کارمندان به همراه ترجمه
  • اصل و ترجمه کارت بازرگانی (در صورت داشتن)
مدارک لازم برای ویزای آفریقا