دارندگان گذرنامه ایرانی نیازی به اخذ ویزا برای تركیه ندارند.برای ورود به تركیه نیازی به اخذ ویزا نیست. هر شخصی با داشتن گذرنامه معتبر می تواند به مدت 3 ماه در تركیه اقامت كند.

مدارک لازم برای ورود به ترکیه