آیا نوع ویزا در پروسه دریافت وقت تاثیر دارد و کدام ویزا ها وقت سفارت یکسانی دارند؟

بله . نوع ویزایی که مسافر تقاضا می کند در پروسه اخذ وقت سفارت تاثیر گذار می باشد و ویزاهایی که وقت سفارت یکسان دارند به شرح ذیل می باشند:

  • ویزاهای توریستی، دیدار اقوام، کاری، شرکت در کنگره، درمان پزشکی
  • ویزای دانشجویی و فرصت مطالعاتی
  • ویزای نامزدی و سرمایه گذاری
  • متقاضیان دریافت گرین کارت و سیتیزن های امریکا

آیا برای مصاحبه در سفارت حتما باید مسلط به زبان انگلیسی بود؟

خیر، اگر شما مسلط به مکالمه زبان انگلیسی نیستید جای هیچ نگرانی نیست و شما می توانید وقت سفارت خود را برای یکی از کشورهای دبی، ارمنستان، و یا آنکارا اقدام نمایید چون در این سفارت ها آفیسر فارسی زبان با شما مصاحبه خواهد کرد.

جهت اخذ وقت سفارت چه مدارکی می بایست ارائه دهیم؟

  • اسکن صفحه اول پاسپورت متقاضی .
  • تکمیل شدۀ فرم فارسی درخواست وقت سفارت.
  • و اطلاعاتی مانند شماره تلفن و آدرس ایمیل

آیا بعد از پر کردن فرم DS160 امکان تغییر سفارت محل مصاحبه وجود دارد؟

اگر فرم شما کانفرم نشده باشد شما می توانید تغییرات خود را در فرم اعمال نمایید.

آیا در صورت داشتن ویزای دیداری ( غیر مهاجرتی) امکان کار در کشور آمریکا وجود دارد؟

خیر به فرد درخواست کننده این ویزا در کشور آمریکا اجازه کار داده نمی شود.