نمایش موارد بر اساس برچسب: ویزا مولتی کانادا

ویزای مولتی کانادا

تمامی متقاضیان سفر به کانادا باید ویزای این کشور را دریافت کنند. ویزای کانادا انواع مختلفی دارد ولی اگر سفر شما از نوع توریستی باشد ویزای توریستی برایتان صادر خواهد شد که به صورت ویزای مولتی یا سینگل میباشد

ویزای سینگل کانادا: ویزای سینگل کانادا 6 ماه اعتبار دارد و شما تنها میتوانید شش ماه از سال را در خاک کانادا اقامت داشته باشید اما در این شش ماه، تنها 1 بار می توانید وارد خاک کانادا شوید.

ویزای مولتی کانادا: ویزای مولتی کانادا با توجه به اعتبار پاسپورت فرد متقاضی صادر می شود و متقاضیان دریافت این ویزا می توانند در مدت اعتبار ویزایشان چندین بار به خاک کانادا ورود کنند.

متقاضیان دریافت ویزای کانادا نمی توانند نوع ویزا را که سینگل باشد یا مولتی خودشان تعیین کنند، به عبارتی از دید سفارتخانه تمامی افراد، متقاضی دریافت ویزای مولتی کانادا هستند، اما این که ویزای سینگل صادر شود یا مولتی، براساس صلاحدید افسر کنسولگری و با توجه به هدف شخص از سفر و شرایطش است که نوع ویزا تغییر می کند.

ویزای مولتی کانادا با توجه به اعتبار پاسپورت متقاضی با 10 سال اعتبارصادر می شوند، یعنی اگر شخصی ویزای مولتی کانادا دریافت کند می تواند به مدت 10 سال چندین مرتبه به خاک کانادا وارد شود .اما این ده سال شامل اشخاص غیر ایرانی است که اعتبار پاسشان 10 سال است برای متقاضیان ایرانی که پاسپورت ایرانی دارند و اعتبار پاسپورتشان 5 ساله است، ویزای مولتی کانادا ، با 5 سال اعتبار صادر میشد و در این 5 سال می توانند به مدت چندین مرتبه به کانادا سفر کنند. اما به این نکته توجه کنید اشخاصی که موفق به اخذ ویزای مولتی کانادا شدند در هر بار ورود به خاک کانادا تنها 6 ماه می توانند در این کشور اقامت داشته باشند مگر آنکه درخواست تمدید دهند. اگر خواستید در زمان اقامتتان در کانادا ویزای خود را تمدید نمایید این را در نظر بگیرید که تنها 3 بار می توانید این کار را انجام دهید بعنی به عبارتی تنها 18 ماه، و این تمدید مستلزم این است که تمامی شرایط مناسب جهت اخذ ویزای کانادا مانند شرایط و منابع مناسب مالی و.. دارا باشید.

صفحه2 از2