نمایش موارد بر اساس برچسب: شرایط اخذ ویزای کاری کانادا

یکی از انواع ویزای کانادا، ویزای کاری کانادا است که برای متقضیانی صادر می شود که هدفشان از سفر به کانادا راه اندازی کسب و کار (خود اشتغالی) است یا نیروی کار ماهری هستند و قرار است در کانادا مشغول کار شوند. متقاضیان ویزای کار در کانادا حتما باید مدرک زبان انگلیسی و فرانسه داشته باشند در غیر این صورت سفارت با ویزای کاری متقاضی موافقت نکرده و ریجکت می شود . اگر متقاضی ویزای کار نیروی کار ماهر و حرفه ای باشد جتما باید از کارفرمای خود تقاضای یک نامه و دعوتنامه رسمی بکند که در آن کارفرما از مراحل آشنایی اش با شما و مدت زمانی که قرار است است با شما همکاری داشته باشد را قید کند و شما این نامه را باید جزو مدارک خود به سفارت تحویل دهید.

اما اگر هدف شمااز سفر به کانادا راه اندازی کسب و کار خودتان (خوداشتغالی) در کانادا باشد حتما باید یک پروپوزال یا توصیف نامه ای مبنی بر منحصر فرد بودن کارتان ارائه دهید که نشان دهد شما نیروی کار خوبی برای کشور کانادا خواهید بود تا با ویزای کاری شما موافقت شود.