تمدید مدت اقامت ویزای توریستی کانادا

فردی که دارای ویزای مولتی کانادا (چندبارورود ) هست در هر بار ورود می تواند تا 6 ماه در کانادا بماند.
و بعد از 6 ماه باید یک خروج از کانادا داشته باشد تا دوباره بعد از ورود بتواند 6 ماه دیگر در کانادا اقامت داشته باشد.
اما آیا می شود بدون خروج مدت اقامتش را در کانادا را تمدید نمید و بدون اینکه خروجی داشته باشد بیستر از 6 ماه بماند ؟
جواب : بله ، اگر دلیل موجهی داشته باشد می تواند به اداره مهاجرت کانادا مراجعه نماید تا برای او برگه تمدید اقامت برای مدت زمان مورد نیاز صادر شود. اما اگر اعتبار ویزایش هم در حال اتمام است و او در داخل خاک کانادا هست باید به صورت اینترنتی اقدام نماید و مدارکش را به صورت اینترنتی ارسال نماید (Canada visitor record) .در سایت کانادا زمان بررسی پرونده را برای تمدید به طور میانگین 112 روز نوشته است و هزینه ثبت نام را 100 دلار کانادا ذکر کرده است بنابراین لازم است متقاضی قبل از پایان وضعیت فعلی خود اقدام نماید.

در صورت موافقت برای تمدید ویزای کانادا نامه ای برای شما صادر می شود ، این برگه سندی است که می گوید چه مدت می توانید در کانادا اقامت نمایید که شامل تاریخ انقضا است و این تاریخی است که شما باید کانادا را ترک کنید و در صورت ترک زودتر هرچند مهلت داده شده به شما تمام نشده باشد اما تضمینی برای ورود مجدد با همان برگه به کانادا وجود ندارد.
برای بازگشت به کانادا به یک ویزای معتبر دیگر نیاز دارید.