از چه طریقی می توان به کانادا مهاجرت کرد؟

  • اکسپرس اینتری کانادا Express Entry

مهاجرت به عنوان نیروس کار ماهر

  • اسپانسر یا حامی مالی داشتن در کانادا Family sponsorship

مهاجرت از طریق حمایت مالی از بستگان ، از جمله همسر ، شریک زندگی ، فرزندان ، والدین ، پدربزرگ و مادربزرگ و...

  • نامزدی یا منتخب شدن توسط یکی از استانهای کانادا Provincial nominees

هر استان کانادا برنامه های مهاجرت مخصوص به خود را دارد که گروه های خاصی را هدف قرار می دهد

  • نیروی کار ماهر منتخب استان کبک کانادا Quebec-selected skilled workers

به عنوان یک کارگر ماهر در استان کبک مهاجرت کنید

  • برنامه مهاجرتی آتلانتیک کانادا Atlantic Immigration Pilot

استخدام نامزدهای واجد شرایطی برای مشاغلی که کارفرماها نتوانسته اند بصورت محلی جذب کنند

با فارغ التحصیلی از مدرسه یا کار در نیوبرانزویک ، جزیره پرنس ادوارد ، نوا اسکوشیا ، یا نیوفاند لند و لابرادور مهاجرت کنید

  • برنامه مهاجرتی برای مراقبان کودک ، سالمندان و بیماران در کانادا Caregivers

برای افراد واجد شرایط

  • ویزا استارت آپ یا کارآفرینی کانادا Start-up Visa

مهاجرت از طریق شروع یک تجارت یا راه اندازی کاری در کانادا

  • برنامه مهاجرتی خویش فرما در کانادا Self-employed

به عنوان یک فرد شاغل در فعالیت های فرهنگی یا ورزشی مهاجرت کنید

  • برنامه مهاجرت از طریق کشاورزی و مواد غذایی در کانادا Agri-Food Immigration Pilot

با کار در زمینه صنایع کشاورزی و مشاغل خاص کشاورزی مهاجرت کنید