• 1
  • 2
  • 3
  • 4
هر مسافری به محض ورود به تایلند چیزی که همیشه با آن مواجه می شود لبخند است.در کشورهای دیگر خنده و یا لبخند بدون مقدمه شاید با تعجب و یا فکر غلطی برای مخاطب باشد اما در تایلند خنده و لبخند جزیی از طبیعت انسان های این سرزمین را تشکیل داده است.لبخند تایلندی ها معانی متفاوتی دارد.مردم تایلند خوشحال باشند می خندند. برای عذرخواهی هم از لبخند استفاده می کنند. برای تشکرکردن نیز لبخند می زنند. در مواقع خجالت زدگی خنده ی مخصوص خود را دارند که علامت شرمندگی است.حتی معمولا مردم تایلند در زما هایی که مشکل دارند و یا عصبانی هستند می خندند که این عمل موجب می شود که بعدا پشیمان نباشند و یا احتمالا در حالت عصبایت حرف بدی را به کسی نگویند.
تایلندی ها بسیار میهمان نواز هستند اما در عین حال فاصله طبقاتی برای آنها مهم است. آنها انسان هایی صبور و اهل مدارا بوده و از رفتارهای تند و توهین آمیز دوری می کنند. هنگام بازدید از معابد یا کاخ پادشاهی ،گردشگران باید لباس مناسب و نسبتا پوشیده ای به تن داشته و بدون کفش وارد این آثار باستانی شوند. فرهنگ تایلندی ریشه در فرهنگ هند دارد و دوران طلایی آن به زمان پادشاهی آیوتایا باز می گردد که آثار تاریخی بی نظیر و هم چنین رقص و نمایش تایلندی بر جای گذاشته است تایلندی ها همگی عاوه بر نام اصلی خود، دارای نام غیررسمی و معمولا کوتاهی نیز هستند که با آن یکدیگر را صدا می زنند. تایلند کشور بودایی است که در آن تصاویر بودا مقدس شمرده می شوند. مجازات توهین به مقدسات زندان است حتی اگر توریست خارجی مرتکب این عمل شود. دست زدن به سر افراد یا اشاره با پا به چیزی، در این کشور بسیار بد شمرده می شود زیرا تایلندی ها سر را مقدس ترین و پا را پست ترین بخش بدن می دانند. کتاب ها از جمله اشیای پر ارزش برای آنها به شمار می روند، بنابراین نباید آنها را روی سر یا روی زمین قرار داد. در کشور تایلند، رنگ های مختلف نشانگر روزهای هفته هستند. زرد رنگ روز دوشنبه است و از جایی که پادشاه کنونی در این روز متولد شده است، رنگ زرد نیز رنگ سلطنتی است و وجود پرچم هایی به این رنگ در سراسر کشور، نشانگر حمایت گسترده تایلندی ها از پادشاهی است. مردم تایلند رابطه ای نزدیک با فیل ها دارند و این حیوانات جایگاه بالایی نزد این مردم دارند. اهمیت فیل ها در نمادین بودن آنها برای پادشاهی، مذهب و ملت است زیرا در تاریخ و افسانه های مردم تایلند، این حیوانات همواره نقشی برجسته داشته اند.

تور پوکت - سامویی (نوروز99)

پرواز تور تایلند

پرواز ماهان

مدارک تور تایلند

اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار + کپی شناسنامه + کپی کارت ملی + گردش حساب بانکی با حداقل 15 میلیون تومان + 2 قطعه عکس رنگی تمام رخ با پشت زمینه سفید جدید
ارتباط با آنامهرپرواز

تور بانکوک - پوکت (نوروز99)

پرواز تور تایلند

پرواز ماهان

مدارک تور تایلند

اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار + کپی شناسنامه + کپی کارت ملی + گردش حساب بانکی با حداقل 15 میلیون تومان + 2 قطعه عکس رنگی تمام رخ با پشت زمینه سفید جدید
ارتباط با آنامهرپرواز

تور تایلند - بانکوک(نوروز99)

پرواز تور تایلند

پرواز ماهان

مدارک تور تایلند

اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار + کپی شناسنامه + کپی کارت ملی + گردش حساب بانکی با حداقل 15 میلیون تومان + 2 قطعه عکس رنگی تمام رخ با پشت زمینه سفید جدید
ارتباط با آنامهرپرواز