• armenia-1
  • armenia-2
  • armenia-3
ارمنستان قبل از سال ۱۴۵۴ دارای یک حکمرانی توانا با فرهنگی اصیل بود که در طول زمان همه سرزمینهای بین دریای سیاه و خزر را در بر می گرفت.
ارمنستان در طول تاریخ خود محل جنگ کشور گشایان و میدان نبرد پادشاهان زیادی بوده‌ است. از ۲۷۰۰ سال قبل تا امروز این منطقه تحت سلطه پادشاهی ایران، اسکندر، روم، بیزانس، خلافت اسلامی اعراب، مغولان، تاتارها، عثمانی‌ها و روس‌ها بوده. در طول این زمان حکمرانان مختلف ارمنستان توانستند تا حدود ۱۷۰۰ سال بر این کشورحکمرانی کنند.
مدتهای مدیدی ارمنستان جزئی از ایران محسوب می شد و دانش ایران بر آن اثر زیادی گذاشت پس از سربزیری سلطنت ارمنستان در سال ۴۲۸ میلادی، این سرزمین باردیگر قسمتی از ایران شد. در زمانی از فرمانروایی ایران، بخش مرکزی ارمنستان امروزی قسمتی از خانات ایروان بود. در زمان صفویه ارمنستان شاهد جنگ و رزم های دو پادشاهی صفویه و عثمانی بود و ایروان چند مرتبه به مالکیت نیروهای عثمانی درآمد. بر این منوال عهد زهاب در سال ۱۶۳۹ میلادی، ارمنستان شرقی را که در بردارنده ایروان می‌شد زیر سلطه صفویه و ارمنستان غربی (مناطق شمال شرقی ترکیه امروزی به مرکزیت شهرهای ارزروم، سیواس و وان) زیر سلطه دولت عثمانی در آمد. در ستیزهای ایران در زمان قاجاری و روسیه تزاری بر سر قفقاز ،بخش سیونیک واقع در جنوب ارمنستان امروزی به دست روسیه افتاد و بر اساس عهد گلستان ایران ادعای خود در موضوع گرجستان که قسمت شمالی ارمنستان امروزی را در سلطه داشت، باز گرفت. در دومین مرتبه ستیز های ایران و روسیه تزاری در سال ۱۲۰۶ هجری خورشیدی (۱۸۲۷ میلادی) که زمان قاجار و پادشاهی فتحعلی شاه قاجار به وقوع پیوست، لشگر ایران به پادشاهی عباس میرزا از سپاه روسیه از پادشاهی پاسکویچ مغلوب شد. سپس به دنبال عهدنامه ترکمانچای، ارمنستان به صورت رسمی از ایران جدا گشت و به سرزمین روسیه وصل شد.

از سال ۱۹۲۰ تا هنگام از هم پاشیدگی شوروی، ارمنستان تحت نام جمهوری سوسیالیستی ارمنستان شوروی، یکی از ۱۵ جمهوری سازنده اتحاد جماهیر شوروی بود.

ارمنستان در شهریور ۱۳۷۰ از اتحاد جماهیر شوروی جدا شد. پاکستان تنها سرزمینی می باشد که این کشور را بعلت گرفتن زمین های جمهوری آذربایجان به رسمیت نشناخته‌است. ارمنستان دارای ارتباط گرمی با ایران می باشد. باز نبودن مرزهای این کشور با جمهوری آذربایجان و ترکیه و بی‌طرفی ایران در نبردهای قره باغ از علل گسترش روابط دو کشور است.

تور ارمـنستان - 3 شب و 4 روز

خدمات تور ارمنستان

بلیط رفت و برگشت , استقبال و ترانسفر فرودگاهی , اقامت در هتل با صبحانه , بیمه نامه مسافرتی

تور ارمـنستان (زمینی) - ویژه تعطیلات خرداد

خدمات تور ارمنستان

رفت 13 خرداد- برگشت 17 خرداد
خدمات :3شب اقامت در هتلهای فوق با صبحانه , یک گشت شهری و بازدید از سایت های دیدنی ایروان با ناهار (رایگان), اتوبوس 25 صندلی وی آی پی رفت و برگشت , بیمه نامه مسافرتی , سیمکارت به هر نفر, راهنمای تورفارسی و ارمنی زبان همراه از تهران

توضیحات تور ارمنستان

  • پرداخت 50% مبلغ تور در زمان ثبت نام الزامی است
  • مسئولیت کنترل پاسپورت مسافرین از بابت هر نوع ممنوعیت خروجی از کشور بر عهده مسافر می باشد.
  • مسیر حرکت اتوبوس تورگروهی ازتهران شامل قزوین-زنجان و تبریز خواهد بود.لذا درخواست برای شهرهای نامبرده امکا نپذیر می باشد.
ارتباط با آنامهرپرواز